به گزارش روابط عمومی معاونت سازمان و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان طبس، خانم معصومه توکلی بخشدار بخش مرکزی به همراه معاون عمرانی بخشداری مرکزی و کارشناسان امور زیربنایی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان در سومین روز از هفته دولت از محل قنوات روستاهای جمز، محمدآباد و بهشت آباد بازدید نمودند.

در این بازدید توضیحاتی توسط رئیس اداره امور زیربنایی جهاد کشاورزی شهرستان در خصوص اقدامات انجام شده در قنوات روستاهای مذکور ارائه گردید و سپس با خانواده شهید محمد رحیمی در روستای محمدآباد دیدار به عمل آمد.