به گزارش روابط عمومی معاونت سازمان و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان طبس در این دیدار درخصوص مجوزهای صادره توسط نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، تشکیل مراکز خدمات غیردولتی، استفاده از ظرفیت کارشناسان ماهر بومی در کمک به افزایش تولید واحدهای تولیدی و هماهنگی لازم جهت تسریع در صدور مجوزها تاکید گردید.جلسه بررسی مشکلات دامداران و مرغداران شهرستان طبس در تاریخ 7/4/99 با حضور معاون محترم بهبود تولیدات دامی استان و نماینده های محترم دامداران، مرغداران وتشکل های بخش دام و طیوردر محل معاونت سازمان و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان طبس برگزار شد.به گزارش روابط عمومی معاونت سازمان و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان طبس بهره برداری از نیروگاه تولید برق خورشیدی جهاد کشاورزی طبس آغاز شد.به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طبس گفت: پیش بینی می شود امسال 12هکتار از اراضی کشاورزی روستای ازمیغان طبس زیرکشت برنج برود.در راستای انجام وظایف قانونی و به منظور حفظ وحراست از اراضی کشاورزی، به عنوان منابع ملی و حیاتی در تامین امنیت غذایی، ودرراستای اجرای تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها چندین مورد قلع وقمع که شامل : دیوارکشی و ساخت وساز غیرمجاز در اراضی مرغوب کشاورزی واقع در ابتدای جاده محمدآباد جنب شهرک ولیعصر و همچنین اراضی کشاورزی واقع در ابتدای جاده دشتغران،انتهای خیابان واعظ طبسی می باشد، باحضوردادستان محترم و معاون رییس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی ، همکاری وتعامل نیروی انتظامی وکارشناسان مربوطه و نماینده شهرداری اجرا گردید که به موجب آن اراضی کشاورزی تغییرکاربری یافته در حریم شهر طبس، تخریب و اراضی ،اعاده به وضع سابق گردید.بازدید امروز327
بازدید دیروز416
بازدید هفته1177
بازدید کل94061