1. آستانه مبارکه حسین بن موسی الکاظم (ع) (طبس، انتهای بلوار حرم مطهر)
 2. بقعه متبرکه شیخ احمدبن اسحاق معروف به پیرحاجات (کیلومتر 20 جاده انحرافی یزد، 110 کیلومتر )
 3. آرامگاه امام زاده سید حسین بن جعفر(ع) (روستای فشاء،کیلومتر 5 بلوارفرودگاه ،13 کیلومتر)
 4. آرامگاه محمدابن جعفر طیار ،روستای ازمیغان (48کیلومتر)
 5. بقعه متبرکه امام زاده زرگ ،روستای زرگ (48 کیلومتر)
 6. بقعه متبرکه امامزاده علی ، دیهوک (96 کیلومتر)
 7. باغ گلشن :انتهای خیابان امام (ره)
 8. ارگ قدیم طبس :خیابان واعظ طبسی
 9. منطقه ییلاقی روستای خرو و نیاز(حمام مرتضی علی،چشمه آب معدنی ،طاق شاه عباس، اردوگاه تربیتی میرزا کوچک خان و سد بزرگ نهرین ) کیلومتر 22ضلع شرقی طبس
 10. قدیمی ترین سد تاریخی ایران (سدکریت) کیلومتر 45 جاده طبس-دیهوک
 11. تخت عروس و منطقه ییلاقی روستای ازمیغان (کیلومتر 35جاده طبس-بشرویه)
 12. باتلاق کویر:کیلومتر 10الی 15جاده جدید طبس - یزد
 13. چشمه آب معدنی دیگ رستم:کیلومتر 200 جاده طبس-کرمان
 14. قلعه الموت(پادگان فداییان حسن صباح) روستای خرو (خروسان)
 15. قلعه الموت (پادگان فداییان حسن صباح ) روستای ملوند، کیلومتر 71 جاده طبس-بشرویه
 16. قلعه دلا کو – عشق آباد : مسیر طبس -عشق آباد-کاشمر
 17. روستای ییلاقی سرند و ماودر (مسیر جاده طبس-دیهوک)