به گزارش روابط عمومی معاونت سازمان و مدیریت  جهاد کشاورزی شهرستان طبس، در سفری دو روزه رئیس سازمان بهمراه مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان و تعدادی از معاونین و مدیران استان خراسان جنوبی، از بخش کشاورزی استان یزد بازدید کردند.

در این سفر پس از نشست و دیدار با ریاست محترم سازمان جهادکشاورزی استان یزد از ایستگاه پرورش بز مورسیا، بازدید از گلخانه هیدروپونیک، دیدار با مسئول مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی یزد، بازدید از واحد بسته بندی صیفی جات و سردخانه سبزیجات، حضور در مرکز ملی تحقیقات شوری یزد و بازدید از حوزه آبزی پروری از مهم ترین پروژ های استان یزد می باشد که رئیس سازمان و هیئت همراه بازدید کردند.

به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، غلامرضا قوسی  با مثبت ارزیابی کردن بازدید از بخش کشاورزی استان یزد، گفت: هدف از بازدید پروژه های کشاورزی استان یزد،  تبادل تجربه و انتقال دانش بومی روز هر دو استان در زمینه های مختلف بود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در مبحث تولیدات گیاهی و گلخانه ای اظهار داشت: با سازمان جهاد کشاورزی استان یزد در خصوص صادرات محصولات گلخانه ای دو استان، که تولیدات تعاونی ها و مجتمع های گلخانه ای بخش خصوصی می باشند، به تفاهم و تعامل سازنده ای رسیدیم.

وی افزود: در خصوص کشت در اراضی شور استان مقرر شد با همکاری مرکز ملی شوری استان یزد، اطلاعات و مباحث کارشناسی محصولاتی که در اراضی شور استان قابل کشت می باشند در اختیار کارشناسان استان قرار گیرد و کشت این محصولات ترویج گردد.