داود بخشايي معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طبس با اعلام این خبر، سطح زیرکشت نخیلات در این شهرستان را  1198  هکتار شامل 853 هكتار بارده و 345 هكتار  نهال  اعلام کرد وپیش بینی نمود ازسطح بارده  حدود  3400 تن خرمای اصلاح شده و بومی برداشت شود که به دلیل خشکی و گرمای شدید هوا، ریزش وعارضه خشکیدگی در ارقام تر بویژه مضافتی وکبکاب چشمگیر بوده  است.

وی افزود : با توجه به اقدامات انجام شده درسالهای اخیر بویژه توزیع پاجوش و نهال کشت بافت ارقام مرغوب و تجاری 881 هکتار از نخیلات شهرستان( معادل 73.5درصد )اصلاح گردیده و317 هکتار بومي مي باشد. ايشان تعداد بهره برداران خرما در این شهرستان را 1400  نفر و ارقام عمده خرمای  اصلاح شده را کبکاب ، زاهدی و مضافتی برشمرد و افزود با توجه به شرایط مساعدآب و هوایی طبس خرمای تولیدی این شهرستان نسبت به خرمای تولیدی در استانهای مبداء  خرید پاجوش های ارقام مرغوب، ازکمیت وکیفیت بهتری برخوردار می باشد .

معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طبس از توزيع 4000 اصله نهال كشت بافت يارانه دار ارقام  مجول، زاهدي ، پيارم، برحي، ربي، رنگ نو و2000 اصله پاجوش خرما رقم مضافتي از طریق فعال سازی بخش خصوصی در سال  زراعی جاری خبرداد وگفت: از محل طرح خريد خدمات گياهپزشكي در بخش زراعي و باغي 5 نفر ناظر بكار گيري كه سطح 186هكتار از نخلستانهاي  شهرستان  تحت پوشش قرار گرفته است.

همچنین با  استفاده از اعتبارات استاني حفظ نباتات 20 تله نوري جهت شكارآفت سوسک شاخدار خرما و براي رديابي آفت سوسك  سرخرطومي حنايي خرما 30 تله فرموني نصب  و مورد رصد ، و براي مبارزه  با  آفت موش نیز در نخیلات  65 كيلوگرم  طعمه مسموم تهيه و توزيع شده است .

آقای بخشایی یاد آور شد  در بخش باغبانی نیز در سطح 10 هکتار به میزان 200 کیلو گرم کود به صورت الگویی جهت تغذیه باغات خرما  به روش کود آبیاری و محلول پاشی، برای  آشنايي بهره برداران با مراحل كاشت داشت و برداشت خرما تعداد 250 برگ اطلاعيه بين بهر ه برداران توزيع شده است ودر حال حاضر حدود 1000 اصله نهال کشت بافت خرما براي توسعه نخلستانها درگلخانه سازگاري شهرستان نگهداري مي شود .شایان ذکر است شهرستان طبس مقام  اول سطح زير كشت و تولید خرما ی استان را به خود اختصاص داده است  ومحصول تولیدی در بازار شهرستان طبس و شهرهای اطراف عرضه می شود.