به گزارش روابط عمومی معاونت سازمان و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان طبس در راستای پیگیریهای انجام شده و تشویق برای جایگزین نمودن گاز با سوخت مایع در واحدهای تولیدی تعداد 6واحد تولیدی از نعمت اتصال به شبکه گاز سراسری بهره مند شد ند.

آقای بخشایی معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طبس گفت : این واحدها شامل 4 واحد مرغداری گوشتی، یک واحد پرورش شترمرغ و یک واحد گاوداری صنعتی می باشند.

 وی افزود: با اتصال این واحد ها به شبکه گاز  علاوه بر توجیه اقتصادی و کاهش هزینه تولید محصول ( استفاده از گاز بجای سوخت های فسیلی می تواند 30 درصد هزینه های سوخت را کاهش دهد) در کاهش آلودگی محیط زیست نقش مؤثری خواهد داشت.