برداشت ارزن دانه ای از سطح ۳۰۰ هکتار مزارع شهرستان طبس آغاز شد. به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان جنوبی، مدیر جهادکشاورزی شهرستان طبس پیش بینی کرد: از این سطح مقدار ۶۰۰ تن برداشت ارزن در طبس ارزن برداشت شود. بخشایی متوسط عملکرد این محصول را ۲ تن در هکتار عنوان کرد و گفت: برداشت این محصول از نیمه دوم آبان آغاز و تا اواخر آذر ادامه دارد.
وی افزود: از آنجایی که محصول ارزن نیاز آبی کم، دوره رشد کوتاه مدت و صرفه اقتصادی خوبی دارد کشاورزان بعد ازکشت جالیز به عنوان کشت دوم نسبت به کاشت این محصول اقدام می‌ کنند. بخشایی خدمات ارائه شده به ارزن کاران را ترویج استفاده از بذرهای اصلاح شده و توزیع کود شیمیایی دانست.

 

 

روابط عمومی معاونت سازمان و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان طبس
https://agritak.ir/mjktabas