با توجه به زمان کاشت گندم و جو و نظر به اهمیت و جایگاه استفاده از بذور اصلاح شده در امر کاشت که خود می تواند این مهم نقش بسزایی در افزایش و  راندمان تولید، جلوگیری از گسترش و شیوع علف های هرز و همچنین آفات و بیماری ها داشته باشد.

در همین راستا از تاریخ 14/08/99 لغایت 28/08/99 شش مورد کلاس آموزشی به صورت میدانی در سطح مزرعه با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی بر علیه بیماری کرونا در بخش مرکزی و دیهوک شهرستان در روستاهای فهالنج، جمز، جوخواه، خسروآباد، کریت و اصفهک برگزار گردید. لازم به ذکر است جمعا تعداد 70 نفر از کشاورزان از این دوره ها بهره مند شدند.

 

 

 روابط عمومی معاونت سازمان و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان طبس

https://agritak.ir/mjktabas