به گزارش روابط عمومی معاونت سازمان و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان طبس، دکتر عباس اکبری شریف رئیس مرکز اصلاح نژاد معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، وارد استان شد و به همراه معاون بهبود تولیدات دامی سازمان و هیئت همراه، برای بررسی وضعیت واحدهای دامی و ذخایر ژنتیکی استان به شهرستان طبس سفر کرد.

رئیس مرکز اصلاح نژاد معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در دیدار با فرماندار شهرستان طبس گفت: باید از قابلیت های تشکل ها و اتحادیه ها استفاده حداکثری شود.

عباس اکبری شریف با بیان اینکه قوی ترین صندوق، صندوق عشایری است، اظهار داشت:  برای پیگیری و رفع مشکلات دامداران و عشایر در خصوص دامدار کارت و بیمه دام این استان اقدامات لازم انجام خواهد شد.

محمد ابراهیم ابراهیمی نیز در این دیدار گفت: در برنامه های اصلاح نژاد دام، هدف این است که حیوانات دارای ظرفیت ژنتیکی بالاتر از میانگین اجتماع جامعه شناسایی و انتخاب شده و از آنها به عنوان والدین نسل بعد استفاده شود.

روابط عمومی معاونت سازمان و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان طبس